31. 5. 2015

Kľud a pohoda:


Deň:


Za to,že si:


Pre radosť:,


Láska:


Víkend:


Deň:


Deň:


Deň:


Láska:


Láska:

28. 5. 2015

Nový týždeň:


Ráno:


Deň:


Deň:


Noc:


Za to,že si:


Deň:


Za to,že si:


Popoludnie:


Popoludnie:


Kľud a pohoda:


Maj sa krásne: Kľud a pohoda:


27. 5. 2015

Pre radosť:,


Za to,že si:


Pre Teba:


Kľud a pohoda:


Kľud a pohoda:


Si prima človiečik:


Pre Teba:


Pre Teba:


Pre Teba:


Pre Teba:


Priateľom:


Pre Teba:


Nový týždeň:


Nový týždeň:


Noc:


Noc:


Noc: